•ETENEN BLOGI•

Ajatuksia ja keskustelua ajankohtaisista aiheista valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunta ETENEn jäseniltä.

Jäsentemme kirjoitukset ovat heidän omia näkemyksiään.

Aiemmat blogitekstit

 

Otsikko pvm linkki

Otsikko pvm linkki

 

Kun paljon niin kuukausi näkymät ja myöhemmin vuodet?

ESIMERKKIOTSIKKO

Blogi teksti uweiughf whgiweh wkhgeugh wkjghkwegh riktar sig direkt till konsumenter har diskuterats i media, och frågor har ställts om hur tillförlitliga de är och hur resultaten kan eller borde användas. Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure, BBMRI.fi, ordnade ett stort inhemskt seminarium 5-6.10.2011. Där tangerade man också frågan om gentest som riktar sig till konsumenterna.

Väliotsikko

ETENE beslöt att diskutera frågan, och forskningsprofessor, MKD Helena Kääriäinen från Institutet för hälsa och välfärd, kallades till ett ETENE-möte och hördes den 20 oktober 2011.

guhrghgiuqhgkjgneqgjq3gh

 

lorem ipsum dolor sit amet

kappaleita

kirjoittaja, pvm