Utlåtanden och ställningstaganden 2005

Etiska synpunkter på beredskapen inför pandemi, 22.12.2005

Hela utlåtande (pdf, 60 kB)

Social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp för pandemiberedskap bad ETENE om utlåtande angående etiska synpunkter i fråga om planer som görs upp inför influensapandemi. ETENE diskuterade frågan i två möten och gav ut detta utlåtande.

Utlåtande om medikalisering av vardagslivet, 1.7.2005

Hela utlåtande (pdf, 69 kB)

Under våren 2005 ETENE has diskuterat medikalisering av vardagslivet. Samtidigt med utveckling av läkarvetenskap har många saker i vardagen blivit mera tekniska och har förflyttats dels till hälsovårdens ansvarsområde. ETENE önskar att väcka diskussion om vad som man kan anse höra till det normala vardagslivet, och behöver inte "behandlas" med läkemedel eller med andra medicinska memetoder.

Utlåtande om biomedicinkonvention samt dess tillläggsprotokoll om organtransplantationer och forskning, 29.4.2005

Hela utlåtande (pdf, 74 kB)

Utrikesministeriet har ombett ETENE ge utlåtande i fråga om Europarådets biomedicinkonvention (CETS 164) och dess tillääggsprotokoll som gäller organtransplantationer och forskning samt deras undertechnande och ratificering. ETENE handlade saken i sitt möte 31.3. och fastslog att det finns inga hinder för ratificering av biomedicinkonventionen eller undertecknande av tilläggsprotokoll.