Utlåtanden och ställningstaganden 1999

Utlåtande gällande omskärelse av pojkar, 15.6.1999

Hela utlåtande (pdf, 75 kB)

Social- och hälsovårdsministeriet inbegärde ETENE om utlåtande angående omskärelser av pojkar som görs pga icke-medicinsk skäl. ETENE handlade denna fråga i tre möten och gav sitt utlåtande i juni, 1999. Utlåtandet innehåller också en avvikande åsikt av professor Raimo Lahti (kan finnas efter det originala finska utlåtandet).

Utlåtande gällande genetisk screening, 8.1.1999

Hela utlåtande (pdf, 74 kB)

Utlåtande gällande arbetsgruppens för genetisk screening promemoria var det första utlåtandet som ETENE gav till social- och hälsovårdsministeriet. I sitt utlåtande riktade ETENE uppmärksamhet på värden anknytna i screening, information som givits till de undersökta och råd efter screening.