Utlåtanden och ställningstaganden 2009

Skyddsåtgärden och begränsande åtgärder beträffande patienternas självbestämmanderätt, 10.6.2009

Utlåtande i sin helhet på finska (pdf, 469 kB)

Inom ramen för social- och hälsoministeriets beredning av en lag om begränsning av självbestämmanderätten har ETENE behandlat begränsningen av patienternas och kundernas självbestämmanderätt vid sina möten 25.3.2008, 3.4.2009 och 28.5.2009.

I sitt ställningstagande betonar ETENE att man ska beakta rättvisa, respekt av människovärdet, självbestämmanderätten, patienternas eller klienternas fördel samt en god vård vid planering, vidtagande och bedömning av skyddsåtgärder och begränsande åtgärder som gäller patienternas eller klienternas självbestämmanderätt.

Patienterna eller klienterna ska delta och höras när begränsningsåtgärder planeras. När patienterna eller klienterna inte har förmåga att delta i bedömningen av begränsningsåtgärderna ska deras lagliga företrädare, deras anhöriga eller andra närstående höras i mån av möjlighet innan åtgärden vidtas.

ETENE föreslår att begränsningen av självbestämmanderätten regleras med en speciallag. ETENE är villig att delta i beredningen av en lag som reglerar begränsningen av självbestämmanderätten.