Utlåtanden och ställningstaganden 2007

Utlåtande om helhetsansvar för läkemedelvård, 16.4.2007

Hela utlåtande (pdf, 36 kB)

Social- och hälsovårdsministeriet bad ETENE om utlåtande angående utredning om problem med helhetsansvar för läkemedelvård och förslag till hur dem skall lösas. ETENE diskuterade utredningen och gav följande utlåtande.

Utlåtande angående återupplivning och intensivvård av ett gravt utvecklingsstört barn, 4.4.2007

Hela utlåtande (pdf, 37 kB)

ETENE har följt diskussion i Finland om vård av gravt handikappade barn, i första hand återupplivning, intensivvård och om att avgränsa utvecklingsstörda barn utanför dessa behandlingar. ETENE inbjöd till sitt möte docent, barnneurolog Tuula Lönnqvist vid HUCS sjukhus och generalsekreterare Sari Loijas från Riksomfattande handikapprådet (VANE) för att höra deras åsikter. After diskussion i twå möten ETENE gav följande ställningstagande.

Utlåtande om rapporten om vården av andningförlamningspatienter, 26.3.2007

Hela utlåtande (pdf, 32 kB)

Social- och hälsovårdsministeriet bad ETENE om utlåtande om raporten av en riksomfattande expertarbetsgrupp som diskuterat vården av andningsförlamningspatienter. ETENE gav följande utlåtande.