Utlåtanden och ställningstaganden 2006

Utlåtande om akutvård av berusade personer, 4.10.2006

Hela utlåtande (pdf, 19 kB)

Social- och hälsovårdsministeriet bad ETENE om utlåtande om de anvisningar som ministeriet utarbetat gällande akutvård av berusade personer. ETENE diskuterade anvisningar för akutvård vid sitt möte och gav följande utlåtande.

Utlåtande om bröstcancerscreening, 5.6.2006

Hela utlåtande (pdf, 37 kB)

Screeningarbetsgruppen vid social- och hälsovårdsministeriet frågade ETENE om ett utlåtande om föreslag att utvidga mammografiscreeningen till kvinnor i åldern 60-69 genom ändring av folkhälsoförordningen. ETENE diskuterade saken i sitt möte och gav följande utlåtande.

Utlåtande om finansiering av forskning om embryonala stamceller, 28.2.2006

Hela utlåtande (pdf, 32 kB)

Handels- och industriministeriet frågade ETENE att ge ett utlåtande om EU-kommissionens sjunde ramprograms förslag att finansiera forskning på embryonala stamceller. Fast ETENE hade ingen möte under tiden utlåtande behövdes att ge, ETENEs ordförande och generalsekreterare gav utlåtandet och hänvisade till ETENEs tidigare utlåtande om rubriken.

Utlåtande till arbetsgruppen för pandemiberedskap, 7.2.2006

Hela utlåtande (pdf, 37 kB)

ETENE gav ett utlåtande till arbetsgruppen för pandemiberedskap om etiska aspekter i beredskap och vård och förebyggande av infektion. Delegationen ville ha mera information om andra vacciner, och i det första mötet av året 2006 diskuterades om dessa och om utkasten av arbetsgruppens rapport.