Utlåtanden och ställningstaganden 2004

Utfrågning gällande rapporten om framtiden inom hälso- och sjukvården, 20.12.2004

Hela utlåtande (pdf, 95 kB)

ETENE kallades till en utfrågning gällande rapporten om framtiden inom hälso- och sjukvården. Efter utfrågning delegationen gav följande utlåtande.

Utlåtande om promemorian från arbetsgruppen för utredning av en utvidgning av kompetensområdet för rättshyddscentralen för hälsovården, 23.5.2004

Hela utlåtande (pdf, 74 kB)

Social- och hälsovårdsministeriet begärde ETENE om ett utlåtande om en promemoria från arbetsgruppen för utredning av en utvidgning av kompetensområdet för Rättskyddscentralen för hälsovården senast den 15 maj 2004. ETENE sammanträdde inte under tiden utlåtande skulle ges, och därför ETENEs vice ordförande och generalsekreterare beredde utlåtandet som behandlades och accepterades vid ETENEs nästa sammanträde den 2 juni 2004.

Utlåtande om promemoria av arbetsgruppen för det nationella hälsoprojektet, 24.2.2004

Hela utlåtande (pdf, 74 kB)

Social- och hälsovårdsministeriet begärde utlåtande om pro-memorian av arbetsgruppen tillgång på vård och köhantering av det nationella projektet för tryggande av hälso- och sjukvården i framtiden. ETENE behandlade begäran om utlåtande samt arbetsgruppsrapporten i sitt möte den 3 februari 2004 och gav utlåtandet som följs.

Utlåtande om rapporten av arbetsgrupp som uträtt omskärelse av pojkar, 16.6.2004

Hela utlåtande (pdf, 75 kB)

Social- och hälsovårdsministeriet bad om utlåtande om promemorian av arbetsgruppen som utrett omskärelse av små pojkar. ETENE behandlade frågan vid sitt möte 2.6.2004 och gav på grund av diskussion av delegationen utlåtande som följs.