Utlåtanden och ställningstaganden 2002

Utlåtande till Riksdagens justitieombudsman, 29.11.2002

Hela utlåtande (pdf, 73 kB)

Riksdagens justitieombudsman bad ETENE om utlåtande gällande om att upphöra med upplivning av patienten i vissa situationer. ETENE diskuterade saken i två möten och gav detta utlåtande.

Utlåtande om stadganden om terrorism, 8.8.2002

Hela utlåtande (pdf, 80 kB)

Social- och hälsovårdsministeriet bad ETENE om synpunkter på stadgandena om terrorism i strafflagen och tvångsmedelslagen. Då ETENE hade inget möte under tiden utlåtandet skulle ges ETENEs ordförande och generalsekreterare beredde utlåtande som följs.

Utlåtande om drogtester, 11.6.2002

Hela utlåtande (pdf, 59 kB)

Social- och hälsovårdsministeriet arbetsgrupp om drogtester har givit en promemoria om drogtester i arbetslivet. Ministeriet bad ETENE om ett utlåtande