Utlåtanden och ställningstaganden 2001

Utlåtande till Riksdagens lagutskott gällande behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff, 15.10.2001

Hela utlåtande (pdf, 92 kB)

ETENEs generalsekreterare kallades till Riksdagens lagutskott om sina åsikter om regeringens proposition med förslag till lag om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff. Vid hörelsen gav generalsekreteraren lagutskott följande utlåtandet.

Utlåtande gällande rättsgenetiska faderskapsundersökningar, 14.6.2001

Hela utlåtande (pdf, 67 kB)

Justitieministeriet bad ETENE att ge ett utlåtande gällande om promemorian rättsgenetiska faderskapsundersökningar - blodundersökningsarbetsgruppens betänkande. ETENE behandlade denna promemoria i sina två möten. I sitt utlåtande förenade ETENE sig om en avvikande åsikt av två medlemmar av arbetsgruppen.

Utlåtande gällande lagen om assisterad befruktning, 31.1.2001

Hela utlåtande (pdf, 192 kB)

I sitt föregående utlåtande anmälde ETENE sin önskan att ta ställning till lagen om assisterad befruktning innan den går till Riksdagens behandling. Justitieministeriet önskade att ETENE handlar några frågor som hade ansetts vara problematiska. ETENE diskuterade dessa frågor i tre möten. Utlåtandet som har skickats till justitieministeriet i januari 2001 följs.