Utlåtanden och ställningstaganden 2000

Utlåtande om ekonomiska ersättningar för skadeverkningar av lobotomi, 15.11.2000

Hela utlåtanden (pdf, kB)

Social- och hälsovårdsministeriet har anhållit om ett ställningstagande av den riks- omfattande etiska delegationen inom hälso- och sjukvården (ETENE) om en eventu- ell betalning av ersättningar till lobotomipatienter för de skadeverkningar ingreppet har gett upphov till. ETENE har behandlat frågan vid sina möten 27.1.2000, 4.4.2000 och 31.10.2000.

Utlåtande gällande psykiatrisk vård, 30.6.2000

Hela utlåtande (pdf, 77 kB)

Europarådets ledarkomittén för bioetik har preparerat ett kompletterande protokoll, på vilket den begärde utlåtande från Europarådets medlemsländer. Social-och hälsovårdsministeriet bad ETENE om ståndpunkter till arbetsgruppens promemoria.