FI SV EN

ETENEn lausunnot ja kannanotot

ETENE antaa lausuntoja ministeriöiden ja muiden tahojen pyynnöstä sekä omasta aloitteestaan. Lausunnot perustuvat kokouksissa käytyihin keskusteluihin. Osassa lausunnoista neuvottelukunta kuulee asiantuntijoita ja valmistelee lausuntoja tehtävään nimetyssä työryhmässä.

Viimeisimmät lausunnot ja kannanotot: