FI SV EN

ETENEn julkaisut

ETENEn julkaisut käsittelevät mm. sosiaali- ja terveysalaan sekä potilaan ja asiakkaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. Suositukset on laadittu kansalaisille, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle sekä poliittisille luottamushenkilöille ja päättäjille. ETENEn julkaisujen tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia toimimaan eettisesti kestävällä tavalla.

ETENEn esite / kirjanmerkki Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården ETENE National Advisory Board on Social Welfare and Health Care Ethics ETENE