FI SV EN

ETENEs verksamhet

ETENEs verksamhet grundar sig på lagen om patientens ställning och rättigheter samt lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Syftet med delegationens verksamhet är att främja patientens och klientens grundläggande rättigheter, människovärde, självbestämmande, likvärdighet, rättvisa samt gott bemötande och god vård och service inom social- och hälsovården.

Därutöver behövs även en etisk diskussion om ställningen för de personer som anlitar servicen samt om personernas delaktighet, ansvar, synlighet och roll samt den ökande användningen av teknologi, tekniska hjälpmedel och informationsteknik inom service och omsorg.

ETENE's action plan

During the 2010-2014 term, the Advisory Board is focusing on promoting transparent and ethically sustainable operating practices in client welfare and patient care, and on how clients/patients should be encountered in social welfare and health care. Particular attention is being paid to ethical issues related to promoting health and wellbeing, the everyday lives of citizens, and the content and organisation of social welfare and health care services.

 

Legislation

In the pages we have collected legislation that determines duties and composition of ETENE and news about legislation and other norms concerning social welfare and health care and their amendments.