FI SV EN

ETENEn toiminta

ETENEn toiminta perustuu potilaslakiin ja lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Neuvottelukunnan toiminnan tarkoituksena on potilaan ja asiakkaan perusoikeuksien, ihmisarvon, itsemääräämisen, yhdenvertaisuuden, oikeudenmukaisuuden sekä hyvän hoidon, hoivan, palvelun ja kohtelun edistäminen sosiaali- ja terveysalalla.

Eettistä keskustelua tarvitaan myös palvelujen käyttäjien asemaa, osallisuutta, vastuuta, näkyvyyttä ja roolia koskevista asioista sekä teknologian, teknisten apuvälineiden ja tietotekniikan lisääntyvästä käytöstä palveluissa ja hoivassa.

ETENE's action plan

During the 2010-2014 term, the Advisory Board is focusing on promoting transparent and ethically sustainable operating practices in client welfare and patient care, and on how clients/patients should be encountered in social welfare and health care. Particular attention is being paid to ethical issues related to promoting health and wellbeing, the everyday lives of citizens, and the content and organisation of social welfare and health care services.

 

Legislation

In the pages we have collected legislation that determines duties and composition of ETENE and news about legislation and other norms concerning social welfare and health care and their amendments.