Yhteystiedot

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE

Puhelin (vaihde): 0295 16001
Sähköposti: etene@stm.fi
 
PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
(käyntiosoite: Meritullinkatu 8, Helsinki)
 
Pääsihteeri Ritva Halila, p. 029 51 63 420
Osastosihteeri Taina Mutanen, p. 029 51 63 111